زندگی نامه حضرت ابوبکر(رض)

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها 

 

خدمات حضرت ابوبکر صدیق در حیات پیامبر (ص)

حضرت ابوبکر دارای درخشانترین کارنامه در حیات رسول خدا(ص)است و این امر او را بزرگترین شخصیت اسلام بعد از نبی اکرم (ص)می گرداند.بزرگترین خدمات ان والا مقام به ترتیب زیر می باشند:

1.اسلام اوردن عده ای از شخصیت های مهم و با نفوذ به دست او

حضرت ابوبکر صدیق(رض)بعد از ایمان اوردن نزد رسول خدا (ص) رفت و با کمال خوشحالی حضرت عثمان بن عفان(رض)،حضرت طلحه(رض)،حضرت زبیر (رض)،حضرت سعد بن ابی وقاص(رض)حضرت سعید بن زید(رض)،فاطمه بنت خطاب و همسرش حضرت سعید بن زید (رض)حضرت ابوعیده جراح(رض)،حضرت عبدالرحمن بن عوف (رض)ابوسلمه بن عبد الاسد وارقم بن ابی الارقم را به اسلام دعوت کرد که همه ان ها ندای این سروش را قبول کردندو اسلام اوردند. این کار در چند روز اول ایمان حضرت ابوبکر صدیق (رض)صورت گرفت و به این ترتیب وی اسلام را از خانه پیامبر (ص)به بیرون کشانید.

2.آشکار کردن اسلام

حضرت عایشه (رض)می فرماید چون تعداد صحابه به 38نفر رسید ؛حضرت ابوبکر صدیق (رض)از پیامبر (ص)خواست اسلام را اشکار سازد،ان حضرت به وی گفت:ای ابوبکر عده ما بسیار کم است ،اما حضرت ابوبکر (رض)اصرار ورزید و پیامبر (ص)پذیرفت.

سپس پیامبر اسلام با 38 صحابی به کعبه رفت .حضرت ابوبکر (رض)در میان مردم در محضر رسول اکرم (ص)به عنوان اولین خطیب اسلام مردم را به طرف خدا و رسولش دعوت کرد انگاه مشرکان بر ان ها شوریدند و شدیداً ان ها را کتک زدند و حضرت ابوبکر (رض)را زیر پای خود گرفته لگد مال کردند .چون افراد قبیله بنی تیم،قبیله حضرت ابوبکر (رض)مطلع شدند امدند و مشرکان را از روی سر وی دور کردند و او را در پارچه ای قرار داده به خانه اش بردند در حالی که درباره مردن او تردیدی نداشتند .

حضرت ابوبکر (رض)بعد از به هوش امدن قسم می خورد که لب به چیزی نزند تا اینکه رسول خدا را با چشم خود ببیند ،قومش ناراحت شده از اطرافش پراکنده شدند.بالاخره بعد از انکه حال انحضرت کمی خوب می شود به اتفاق مادرش و فاطمه دختر خطاب که از پناهگاه پیامبر (ص)خبر داشت به محضر ان حضرت رسید .پیامبر خدا (ص)وی را بوسیده ومسلمانان حاضر از مشاهده حالش به گریه افتادند .در همان حال حضرت ابوبکر (رض)از پیامبر (ص)می خواهد که مادرش را به سوی اسلام دعوت کند .پیامبر (ص)برای مادرش دعا فرموده و او را بسوی اسلام دعوت می کند ام الخیبر مادر حضرت ابوبکر (رض)ایمان اورده و تعداد مسلمانان به 39 نفر می رسد .از نتایج بسیار مهم این کار حضرت صدیق (رض)مسلمان شدن حضرت حمزه (رض)شیر قریش عموی پیامبر می باشد.

3.خرید و ازاد کردن بردگان مسلمان

حضرت ابوبکر صدیق (رض)پیش از هجرت به مدینه 9تن از بردگان مسلمان را خریده و ازاد ساخت که عبارتند از 1.حضرت بلال حبشی(رض)2.عامر بن فهیره(رض)3.ام عبیس4.زنیره5.نهدیه6.دختر نهدیه7.جاریه8.بنی مومل 9.ابو فکیمه.

نیت واقعی حضرت ابوبکر از این کار فقط جلب رضای خداوندی بود چنانکه پروردگار متعال در سوره لیل ایه 18تا21درباره او می فرماید:(ان کسی که دارائی خود را در راه خدا خرج میکند و می دهد تا به این وسیله خویشتن را پاکیزه سازد هیچکس بر او حق ندارد تا بدان وسیله حق نعمت او داده شود ،بلکه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگارش می باشد و قطعاً چنین کسی از کارهایی که کرده است راضی خواهد بود و از پاداشهایی که از پروردگار خود دریافت می دارد خوشنود خواهد شد).

 

 

4.حدیث اسرا

زمانیکه رسول خدا (ص)درباره شب اسرا صحبت می کرد ،عده ای از مسلمانان که دچار تردید شده بودند نزد حضرت ابوبکر (رض)رفتند وقضیه را برای او تعریف کردند .ابوبکر (رض) به انها گفت :اگر رسول خدا (ص)این چنین می گوید راست گفته است .زیرا وحی از اسمان برای او نازل می شود و هر لحظه از شب یا روز من او را تصدیق کرده ام و این از موضوعی که تعجب شما را برانگیخته است عجیب تر است . سپس به اتفاق ان ها به مسجد رفتند و به بیانات پیامبر (ص)که بیت المقدس را توصیف میکردند گوش داد،بعد از اتمام سخنان رسول خدا ،حضرت ابوبکر (رض)گفت صدقت یا رسول الله (ص)(راست گفتی ای رسول خدا(ص).)به این جهت پیامبر (ص) به او لقب صدیق داد.

اگر حضرت ابوبکر (رض)در حدیث اسراء دچار شک میشد همانگونه که تازه مسلمانان دچار شک شدند خدا میدانست این انکار اولین تصدیق کننده دین خدا چه اثار سوئی بر جا می گذاشت تصدیق او تنها هر گونه شکی در این مورد را از دل ها زدود ،بلکه شکاکین را به اعتقاد و تصدیق باز گرداند،و موقعیت اسلام را در ان شرایط بسیار حساس حفظ کرد.

5.هجرت

موقع هجرت که مهاجرین بدستور رسول خدا (ص) به سوی مدینه مخفیانه روانه شدند ،حضرت ابوبکر صدیق (رض)پیش پیامبر (ص) رفته و از او اجازه مهاجرت می خواهد .پیامبر (ص) می فرماید :عجله نکن امید است خداوند در این سفر برایت رفیق قرار دهد به این ترتیب انتخاب حضرت ابوبکر صدیق(رض)برای همراهی پیامبر (ص) امری الهی بوده است .

حضرت ابوبکر (رض)با خوشحالی وصف ناشدنی و چشمانی گریان از شادی به به تهیه توشه راه می پردازد و دو شتر اماده میکند که رسول خدا(ص)به شرط پرداختن بهای شتر ،یکی از ان دو شتر را از او می گیرد .بعد از حرکت کردن و مخفی شدن در غار ثور به دستور حضرت ابوبکر صدیق (رض)پسر بزرگش عبدالله اخبار روزانه قریش را به طور مخفیانه به ان ها می رساند ،دخترش اسماء اذوقه ان ها را به ان ها می رساند ،چوپان حضرت ابوبکر (رض)عامر بن فهیره گوسفندان را به دور و بر غار می برد تا جا پاها را پاک کرده در ضمن شیر گوسفندان را نیز به ان ها بدهد این است جانبازی و فداکاری حضرت ابوبکر صدیق (رض) یار غار.

به قول عطار نیشابوری :

خواجه اول که اول یار اوست

ثانی اثنین اذهمافی الغار اوست

صدر دین صدیق اکبر قطب حق

در همه چـیز از همه برده سبق

هر چه  حق از بـار گـاه کـبریـا

ریخت در صدرشریف مصطفی

ان همه در سینه صدیق ریخت

لا جرم تا بود از و تحقیق ریخت

چون تو کردی ثانی اثنینش قبول

ثانی اثنین او بود بعد از رسول

حضرت ابوبکر (رض)در کلام الهی تحت حمایت خداوندی است همچون پیامبر گرامی (ص)(الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینه علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة الله هی العلیا و الله عزیز حکیم )

«اگر پیامبر را یاری نکنید خدا او را یاری می کند ،همانگونه که قبلا او را یاری کرد ،بدانگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند ،در حالیکه او دومین بود ،(و تنها حضرت ابوبکر (رض) همراهش بود ). هنگامی که ان دو در غار جای گزیدند ،و در ان سه روز ماند گار شدند ،(حضرت ابوبکر (رض) اندوهگین شد که از سوی غریشیان به جان پیامبر (ص) گزندی رسد ).در این هنگام پیغمبر خطاب به صاحبش فرمود :غم مخور که خدا با ما است . در این وقت بود که خداوند ارامش خود را  بهره او ساخت ،(وحضرت ابوبکر (رض)از این الطاف ارام گرفت)و پیامبر (ص) را با سپاهانی یاری داد که شما انان را نمی دیدید ،و سر انجام سخن کافران را فرو کشید و سخن الهی پیوسته بالا بوده است ،و خداوند عزیز و با حکمت است .»

بله واقعاًحضرت ابوبکر (رض) دارای مقام عظیمی است در نزد پرودگارش ،دارای لقب ثانی اثنین از طرف خدا و همچنین تحت حمایت پرودگارش.

6.شرکت در کلیه جنگهای پیامبر:

درجنگ بدررسول خدا(ص) بعدازاینکه صفهای مسلمانان رابرای جهاد درست کردحضرت ابوبکر(رض) راباخودبه سایبانی که سعدبن عباده رئیس خزرج برایش درست کرده بودبرد.درجنگ احدحضرت ابوبکر(رض)یکی ازمعدوددلاورانی بودکه با جان ودل به دفاع ازپیامبر(ص)پرداختندواوراازگزندقریش حفظ کردند.درصلح حدیبیه حضرت ابوبکر(رض)به حکمت کارپیامبر(ص)ایمان راسخ داشت ووقتی سوره الفتح نازل شدهمه ی مستمانان دیدندکه عهد حدیبیه فتح آشکاری بودوحضرت ابوبکر(رض)تصدیق کننده این امربود.درجنگ خندق وخیبروسایرجنگها حضر ت ابوبکر(رض)ازهیچگونه فداکاری خود داری نکرد.درجنگ حنین ازمعدودکسانی بودکه پیامبر(ص)راتنها نگذاشتند ودرجنگ تبوک دررکاب پیامبر خدابود.

7.امیر الحاج در سال نهم هجری

رسول خدا(ص) بعلت پیاپی امدن جماعات عرب برای گرویدن به اسلام در سالل نهم هجری نتوانستند مدینه را برای اجرای مراسم حج به مکه ترک کند لذا حضرت ابوبکر (رض)را به عنوان امیر الحاج اعزام کرد.

در این حج بود که اعلام شد از این سال به بعد مشرکین دیگر حق به جا اوردن اعمال حج را نخواهند داشت.

8.امام جماعت برای برگزاری نماز جماعت بجای پیامبر خدا(ص)

چون بیماری پیامبر (ص)شدت گرفت دستور داد حضرت ابوبکر (رض) به جای او نماز بگذارد.در اثناءبیماری روزی پیامبر (ص)به مسجد رفت و خطاب به مسلمانان فرمود :بنده ای از بندگان خدا بین دنیا و انچه در نزد خدا است دومی را انتخاب کرد.حضرت ابوبکر (رض)دریافت که اشاره محمد (ص)به وقت رفتن است،بی تابانه گریه کردو گفت:ما با فرزندان و جان های خود در راه تو که راه حق استفداکاری و جانبازی می کنیم.نبی اکرم (ص)امر کرد که همه درهای مسجد جز در حضرت ابوبکر (رض) را ببندند،بعد در حالی که به حضرت ابوبکر (رض)اشاره می کردگفت:من کسی را نمی شناسم که از لحاظ دوستی وهم صحبتی درنزد من از او برتر باشدو اگر من در میان بندگان خدا دوستی می گرفتم ،هر ایینه ابوبکر را بر میگزیدم ،اما رابطه من با بندگان خدا صحبت و برادری و ایمان است ت ااینکه خداوند ما را به نزد خود فرا خواند. روزیکه پیامبر (ص)وفات کردبرای نماز صبح به مسجد رفت . دراین حین حضرت ابوبکر (رض)برای مردم نماز می خواند،حضرت ابوبکر (رض)وقتی حس میکند که پسامبر (ص) به نماز امده اند از جای خود عقب کشید .اما پیامبر (ص)اشاره کردکه در جای خود بماند.رسول خدا در سمت چپ حضرت ابوبکر (رض)نشست و نماز خواند.

 

 

نتیجه گیری

با خواندن ودانستن  خدمات آن بزرگ مرد تاریخ به مقام والا و شامخ آن بزرگوار در نشر و گسترش و پیشرفت اسلام و هم چنین به نقش آن عزیز در یاری و مددکاری پیامبر اکرم (ص) و اسلام آوردن بسیاری ازا صحاب به دست حضرت ابوبکر از جمله حضرات عثمان ، سعد،عبدالرحمن ابن عوف ،طلحه ، زبیر ،سعیدوعبیده که همگی از عشرات مبشره هستند بیش از پیش پی برده و خدمات مالی و جانی و فداکاری های آن بزرگوار را ستایش کرده و زندگانی وغیرت و همت ایمانی حضرت ابوبکر را الگوی خود قرار داده و به عنوان یک مسلمان از راه آن ها حفاظت می کنیم و برای پیشرفت دین و تعالیم دینی گام های محکم و استوار بر می داریم

منابع

1 کتاب شیخین

2- تاریخ تحلیلی اسلام

3- تذکره الاولیا عطار نیشابوری

       توجه: برای نظردهی به اول وبلاگ گوشه سمت راست بروید.

 

شکلک های محدثه

 نظرات شما عزیزان:

اسماعیل زهی
ساعت20:29---17 دی 1393
بسم الله الرحمن ارحیم
به فضل الله متعال
گروه اهل سنت ایران به مناسبت میلاد رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اقدام به مصاحبه با مولانا عبد الحمید و تعدادی از علمای اهل سنت نموده است.
این مصاحبه ها از روز چهارشنبه 17 دی ماه در فیسبوک گروه اهل سنت منتشر خواهد شد.
گروه اهل سنت ایران
https://www.facebook.com/groups/ahlesonnat
پوستر مصاحبه با علمای اهل سنت
http://8pic.ir/images/rxu8ngvffml1gm2723s8.jpg

علی
ساعت18:42---6 شهريور 1393

امام علی (ع) هم
کارهای با عظمتی در کنار پیامبر انجام دادن
یا علی
پاسخ:بدون شک اونم در تو صفحه دیگه هست که قسمتی ازکارهای بزرگ حضرت علی (ع) توش ذکرشده


فاطمه الزهرا
ساعت9:51---13 اسفند 1392
سلام عه من یه فکر دیگه میکردما این چیزهایی که نوشتین باچیزهایی که من شنیدم خیلی فرق داشت ممنون بابت مطلبت خیلی قشنگ بودچند تا سوال داشتم حضورتون ممنون میشم جواب بدین اومدین وبتون وبلاگم پیام بزارین بیام

مرتضی
ساعت3:32---9 اسفند 1392
سلام
مسلمان!لطفا خودت یک بار دیگر متنی که نوشتی بخوان و به عنوان یک انسان عاقل فکر کن نه به عنوان یه مسلمان که تعصب سنی بودن یا شیعه بودن باعث شود دید سطحی داشته باشی به عنوان یه انسان عاقل از دید محقق بنگر به تاریخ هم توجه نکن گزشته گان چه نوشتن خودت از عقلت استفاده کن ببین این چیز هایی که گفتی خودش مبین پیامبر بودن داره مثلا میگی<<ابوبکر صدیق (رض)از پیامبر (ص)خواست اسلام را اشکار سازد،ان حضرت به وی گفت:ای ابوبکر عده ما بسیار کم است ،اما حضرت ابوبکر (رض)اصرار ورزید و پیامبر (ص)پذیرفت.>>یعنی پیامبر نمیدانست اسلام را باید آشکار سازد؟؟یا نمیخواست آشکار سازد؟؟یا میترسید آشکار سازد؟؟که ابوبکر به پیامبر دیکته میکرد که اسلام را کی آشکار کند یا کی آشکار نکند؟؟اگر این گونه بود که نیازی به پیامبر نبود ابوبکر خودش پیامبری میکرد دیگر!دوست عزیز پیامبر آمده بود که اسلام را آشکار کند یعنی هدف اصلیش همین بود نیازی نبود که ابوبکر اصرار کند بعد پیامبر به اصرار عبوبکر قبول کند تا اسلام اشکار کند!در ضمن پیامبر فرستاده خدا بود و جز خدا از احدی نمیترسید،درست است ابوبکر از یاران پیامبر بود ولی نه در این حد که جای پیامبر ایفای نقش کند و پیامبر از ایشان راه را بجوید! دوست عزیز اگر بحث رشادت و فدا کار و ...باشد علی از همه جلو دار تر است،شعر عطار در مضمون علی هست که اولین مسلمان و...است بحث پیشوا بودن بعد پیامبر هم همه میدانیم حتی در تاریخ طبری هم آمده بحث غدیر خوم هست که پیامبر علی را جانشین خود قرار داد عطار منظورش این است نه اینکه کسی را که وصیت پیامبر را پایمال کند و حکومت بعد پیامبر را به چنگ باورد،
مسلمان من به شیعه مادر زادی بودن اکتفا نکردم من تحقیق کردم تا شیعه را قبول کردم شما هم نیاز نیست حرف مرا قبول کنید تحقیق کنید و تنها از نگاه یه کسی که به دنبال حقانیت است بگردید تا به حقیقت دینتان پی ببرید. به امید اینکه همه با عقل و منطق به اسلام ایمان بیاورند یا حق....


هستی
ساعت16:05---5 اسفند 1392
خیلی وبلاگ قشنگی دارید
پاسخ:ممنون دوست عزیز


آرزو نادری
ساعت14:49---8 اسفند 1390
عالی بود ممنون.لطفا مطالب بیشتری بزارید.@}; -

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: حضرت ابوبکر(رض) ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 17 اسفند 1394برچسب:زندگی نامه حضرت ابوبکر(رض), | 21:0 | نویسنده : عبدالوارث ملازهی |

لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ