زندگی نامه حضرت ابوبکر(رض)

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها 

 

خدمات حضرت ابوبکر صدیق در حیات پیامبر (ص)

حضرت ابوبکر دارای درخشانترین کارنامه در حیات رسول خدا(ص)است و این امر او را بزرگترین شخصیت اسلام بعد از نبی اکرم (ص)می گرداند.بزرگترین خدمات ان والا مقام به ترتیب زیر می باشند:

1.اسلام اوردن عده ای از شخصیت های مهم و با نفوذ به دست او

حضرت ابوبکر صدیق(رض)بعد از ایمان اوردن نزد رسول خدا (ص) رفت و با کمال خوشحالی حضرت عثمان بن عفان(رض)،حضرت طلحه(رض)،حضرت زبیر (رض)،حضرت سعد بن ابی وقاص(رض)حضرت سعید بن زید(رض)،فاطمه بنت خطاب و همسرش حضرت سعید بن زید (رض)حضرت ابوعیده جراح(رض)،حضرت عبدالرحمن بن عوف (رض)ابوسلمه بن عبد الاسد وارقم بن ابی الارقم را به اسلام دعوت کرد که همه ان ها ندای این سروش را قبول کردندو اسلام اوردند. این کار در چند روز اول ایمان حضرت ابوبکر صدیق (رض)صورت گرفت و به این ترتیب وی اسلام را از خانه پیامبر (ص)به بیرون کشانید.

2.آشکار کردن اسلام

حضرت عایشه (رض)می فرماید چون تعداد صحابه به 38نفر رسید ؛حضرت ابوبکر صدیق (رض)از پیامبر (ص)خواست اسلام را اشکار سازد،ان حضرت به وی گفت:ای ابوبکر عده ما بسیار کم است ،اما حضرت ابوبکر (رض)اصرار ورزید و پیامبر (ص)پذیرفت.

سپس پیامبر اسلام با 38 صحابی به کعبه رفت .حضرت ابوبکر (رض)در میان مردم در محضر رسول اکرم (ص)به عنوان اولین خطیب اسلام مردم را به طرف خدا و رسولش دعوت کرد انگاه مشرکان بر ان ها شوریدند و شدیداً ان ها را کتک زدند و حضرت ابوبکر (رض)را زیر پای خود گرفته لگد مال کردند .چون افراد قبیله بنی تیم،قبیله حضرت ابوبکر (رض)مطلع شدند امدند و مشرکان را از روی سر وی دور کردند و او را در پارچه ای قرار داده به خانه اش بردند در حالی که درباره مردن او تردیدی نداشتند .

حضرت ابوبکر (رض)بعد از به هوش امدن قسم می خورد که لب به چیزی نزند تا اینکه رسول خدا را با چشم خود ببیند ،قومش ناراحت شده از اطرافش پراکنده شدند.بالاخره بعد از انکه حال انحضرت کمی خوب می شود به اتفاق مادرش و فاطمه دختر خطاب که از پناهگاه پیامبر (ص)خبر داشت به محضر ان حضرت رسید .پیامبر خدا (ص)وی را بوسیده ومسلمانان حاضر از مشاهده حالش به گریه افتادند .در همان حال حضرت ابوبکر (رض)از پیامبر (ص)می خواهد که مادرش را به سوی اسلام دعوت کند .پیامبر (ص)برای مادرش دعا فرموده و او را بسوی اسلام دعوت می کند ام الخیبر مادر حضرت ابوبکر (رض)ایمان اورده و تعداد مسلمانان به 39 نفر می رسد .از نتایج بسیار مهم این کار حضرت صدیق (رض)مسلمان شدن حضرت حمزه (رض)شیر قریش عموی پیامبر می باشد.

3.خرید و ازاد کردن بردگان مسلمان

حضرت ابوبکر صدیق (رض)پیش از هجرت به مدینه 9تن از بردگان مسلمان را خریده و ازاد ساخت که عبارتند از 1.حضرت بلال حبشی(رض)2.عامر بن فهیره(رض)3.ام عبیس4.زنیره5.نهدیه6.دختر نهدیه7.جاریه8.بنی مومل 9.ابو فکیمه.

نیت واقعی حضرت ابوبکر از این کار فقط جلب رضای خداوندی بود چنانکه پروردگار متعال در سوره لیل ایه 18تا21درباره او می فرماید:(ان کسی که دارائی خود را در راه خدا خرج میکند و می دهد تا به این وسیله خویشتن را پاکیزه سازد هیچکس بر او حق ندارد تا بدان وسیله حق نعمت او داده شود ،بلکه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگارش می باشد و قطعاً چنین کسی از کارهایی که کرده است راضی خواهد بود و از پاداشهایی که از پروردگار خود دریافت می دارد خوشنود خواهد شد).

 

 

4.حدیث اسرا

زمانیکه رسول خدا (ص)درباره شب اسرا صحبت می کرد ،عده ای از مسلمانان که دچار تردید شده بودند نزد حضرت ابوبکر (رض)رفتند وقضیه را برای او تعریف کردند .ابوبکر (رض) به انها گفت :اگر رسول خدا (ص)این چنین می گوید راست گفته است .زیرا وحی از اسمان برای او نازل می شود و هر لحظه از شب یا روز من او را تصدیق کرده ام و این از موضوعی که تعجب شما را برانگیخته است عجیب تر است . سپس به اتفاق ان ها به مسجد رفتند و به بیانات پیامبر (ص)که بیت المقدس را توصیف میکردند گوش داد،بعد از اتمام سخنان رسول خدا ،حضرت ابوبکر (رض)گفت صدقت یا رسول الله (ص)(راست گفتی ای رسول خدا(ص).)به این جهت پیامبر (ص) به او لقب صدیق داد.

اگر حضرت ابوبکر (رض)در حدیث اسراء دچار شک میشد همانگونه که تازه مسلمانان دچار شک شدند خدا میدانست این انکار اولین تصدیق کننده دین خدا چه اثار سوئی بر جا می گذاشت تصدیق او تنها هر گونه شکی در این مورد را از دل ها زدود ،بلکه شکاکین را به اعتقاد و تصدیق باز گرداند،و موقعیت اسلام را در ان شرایط بسیار حساس حفظ کرد.

5.هجرت

موقع هجرت که مهاجرین بدستور رسول خدا (ص) به سوی مدینه مخفیانه روانه شدند ،حضرت ابوبکر صدیق (رض)پیش پیامبر (ص) رفته و از او اجازه مهاجرت می خواهد .پیامبر (ص) می فرماید :عجله نکن امید است خداوند در این سفر برایت رفیق قرار دهد به این ترتیب انتخاب حضرت ابوبکر صدیق(رض)برای همراهی پیامبر (ص) امری الهی بوده است .

حضرت ابوبکر (رض)با خوشحالی وصف ناشدنی و چشمانی گریان از شادی به به تهیه توشه راه می پردازد و دو شتر اماده میکند که رسول خدا(ص)به شرط پرداختن بهای شتر ،یکی از ان دو شتر را از او می گیرد .بعد از حرکت کردن و مخفی شدن در غار ثور به دستور حضرت ابوبکر صدیق (رض)پسر بزرگش عبدالله اخبار روزانه قریش را به طور مخفیانه به ان ها می رساند ،دخترش اسماء اذوقه ان ها را به ان ها می رساند ،چوپان حضرت ابوبکر (رض)عامر بن فهیره گوسفندان را به دور و بر غار می برد تا جا پاها را پاک کرده در ضمن شیر گوسفندان را نیز به ان ها بدهد این است جانبازی و فداکاری حضرت ابوبکر صدیق (رض) یار غار.

به قول عطار نیشابوری :

خواجه اول که اول یار اوست

ثانی اثنین اذهمافی الغار اوست

صدر دین صدیق اکبر قطب حق

در همه چـیز از همه برده سبق

هر چه  حق از بـار گـاه کـبریـا

ریخت در صدرشریف مصطفی

ان همه در سینه صدیق ریخت

لا جرم تا بود از و تحقیق ریخت

چون تو کردی ثانی اثنینش قبول

ثانی اثنین او بود بعد از رسول

حضرت ابوبکر (رض)در کلام الهی تحت حمایت خداوندی است همچون پیامبر گرامی (ص)(الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینه علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة الله هی العلیا و الله عزیز حکیم )

«اگر پیامبر را یاری نکنید خدا او را یاری می کند ،همانگونه که قبلا او را یاری کرد ،بدانگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند ،در حالیکه او دومین بود ،(و تنها حضرت ابوبکر (رض) همراهش بود ). هنگامی که ان دو در غار جای گزیدند ،و در ان سه روز ماند گار شدند ،(حضرت ابوبکر (رض) اندوهگین شد که از سوی غریشیان به جان پیامبر (ص) گزندی رسد ).در این هنگام پیغمبر خطاب به صاحبش فرمود :غم مخور که خدا با ما است . در این وقت بود که خداوند ارامش خود را  بهره او ساخت ،(وحضرت ابوبکر (رض)از این الطاف ارام گرفت)و پیامبر (ص) را با سپاهانی یاری داد که شما انان را نمی دیدید ،و سر انجام سخن کافران را فرو کشید و سخن الهی پیوسته بالا بوده است ،و خداوند عزیز و با حکمت است .»

بله واقعاًحضرت ابوبکر (رض) دارای مقام عظیمی است در نزد پرودگارش ،دارای لقب ثانی اثنین از طرف خدا و همچنین تحت حمایت پرودگارش.

6.شرکت در کلیه جنگهای پیامبر:

درجنگ بدررسول خدا(ص) بعدازاینکه صفهای مسلمانان رابرای جهاد درست کردحضرت ابوبکر(رض) راباخودبه سایبانی که سعدبن عباده رئیس خزرج برایش درست کرده بودبرد.درجنگ احدحضرت ابوبکر(رض)یکی ازمعدوددلاورانی بودکه با جان ودل به دفاع ازپیامبر(ص)پرداختندواوراازگزندقریش حفظ کردند.درصلح حدیبیه حضرت ابوبکر(رض)به حکمت کارپیامبر(ص)ایمان راسخ داشت ووقتی سوره الفتح نازل شدهمه ی مستمانان دیدندکه عهد حدیبیه فتح آشکاری بودوحضرت ابوبکر(رض)تصدیق کننده این امربود.درجنگ خندق وخیبروسایرجنگها حضر ت ابوبکر(رض)ازهیچگونه فداکاری خود داری نکرد.درجنگ حنین ازمعدودکسانی بودکه پیامبر(ص)راتنها نگذاشتند ودرجنگ تبوک دررکاب پیامبر خدابود.

7.امیر الحاج در سال نهم هجری

رسول خدا(ص) بعلت پیاپی امدن جماعات عرب برای گرویدن به اسلام در سالل نهم هجری نتوانستند مدینه را برای اجرای مراسم حج به مکه ترک کند لذا حضرت ابوبکر (رض)را به عنوان امیر الحاج اعزام کرد.

در این حج بود که اعلام شد از این سال به بعد مشرکین دیگر حق به جا اوردن اعمال حج را نخواهند داشت.

8.امام جماعت برای برگزاری نماز جماعت بجای پیامبر خدا(ص)

چون بیماری پیامبر (ص)شدت گرفت دستور داد حضرت ابوبکر (رض) به جای او نماز بگذارد.در اثناءبیماری روزی پیامبر (ص)به مسجد رفت و خطاب به مسلمانان فرمود :بنده ای از بندگان خدا بین دنیا و انچه در نزد خدا است دومی را انتخاب کرد.حضرت ابوبکر (رض)دریافت که اشاره محمد (ص)به وقت رفتن است،بی تابانه گریه کردو گفت:ما با فرزندان و جان های خود در راه تو که راه حق استفداکاری و جانبازی می کنیم.نبی اکرم (ص)امر کرد که همه درهای مسجد جز در حضرت ابوبکر (رض) را ببندند،بعد در حالی که به حضرت ابوبکر (رض)اشاره می کردگفت:من کسی را نمی شناسم که از لحاظ دوستی وهم صحبتی درنزد من از او برتر باشدو اگر من در میان بندگان خدا دوستی می گرفتم ،هر ایینه ابوبکر را بر میگزیدم ،اما رابطه من با بندگان خدا صحبت و برادری و ایمان است ت ااینکه خداوند ما را به نزد خود فرا خواند. روزیکه پیامبر (ص)وفات کردبرای نماز صبح به مسجد رفت . دراین حین حضرت ابوبکر (رض)برای مردم نماز می خواند،حضرت ابوبکر (رض)وقتی حس میکند که پسامبر (ص) به نماز امده اند از جای خود عقب کشید .اما پیامبر (ص)اشاره کردکه در جای خود بماند.رسول خدا در سمت چپ حضرت ابوبکر (رض)نشست و نماز خواند.

 

 

نتیجه گیری

با خواندن ودانستن  خدمات آن بزرگ مرد تاریخ به مقام والا و شامخ آن بزرگوار در نشر و گسترش و پیشرفت اسلام و هم چنین به نقش آن عزیز در یاری و مددکاری پیامبر اکرم (ص) و اسلام آوردن بسیاری ازا صحاب به دست حضرت ابوبکر از جمله حضرات عثمان ، سعد،عبدالرحمن ابن عوف ،طلحه ، زبیر ،سعیدوعبیده که همگی از عشرات مبشره هستند بیش از پیش پی برده و خدمات مالی و جانی و فداکاری های آن بزرگوار را ستایش کرده و زندگانی وغیرت و همت ایمانی حضرت ابوبکر را الگوی خود قرار داده و به عنوان یک مسلمان از راه آن ها حفاظت می کنیم و برای پیشرفت دین و تعالیم دینی گام های محکم و استوار بر می داریم

منابع

1 کتاب شیخین

2- تاریخ تحلیلی اسلام

3- تذکره الاولیا عطار نیشابوری

       توجه: برای نظردهی به اول وبلاگ گوشه سمت راست بروید.

 

شکلک های محدثه

 نظرات شما عزیزان:

سیستم وبلاگدهی حرفه ای لاین بلاگ
ساعت23:29---22 تير 1394
سیستم وبلاگدهی لاین بلاگ شروع به کار کرد!!!!

............................ ||| ........................

همین حالا وبلاگ جدید خود را در لاین بلاگ بسازید!!!!!

جز اولین کسانی باشید که در لاین بلاگ ثبت نام می کنید!!!!

این سیستم مجهز به موتور افزایش بازدید است که آمار وبلاگ شما را به صورت رایگان افزایش می دهد.

در ضمن با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ در قرعه کشی ماهانه یک دستگاه تبلت نیز شرکت کنید

امکانات جدیدی که فقط در لاین بلاگ خواهید دید

آدرس:
www.lineblog.ir
سیستم وبلاگدهی رایگان و حرفه ای


هم اکنون وبلاگ خود را راه اندازی کنید!!!

............................ ||| ........................


هلنا
ساعت22:49---22 تير 1394
برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش ، خوشبختی خندیدن توست...

sahar
ساعت22:48---22 تير 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان مطالب وبلاگت خیلی قشنگگگگگگگگ بود به وبلاگ من هم سر بزن خوشحال می شم با هم دوست بشیم و همکاری داشته باشیم به امید دیدار


مونوبلاگ
ساعت22:48---22 تير 1394

میخوای افراد بیشتری مطالبت رو بخونند؟

پس وبلاگت رو توی سایت مونوبلاگ بساز
www.monoblog.ir

مونوبلاگ اولین سیستم وبلاگدهی فارسی تایید شده توسط موتور جستجوگر گوگله!!

همیشه مطالب صفحه اول گوگل قرار میگیره!!!


!!!!!!وبلاگسازی مدرن رو با مونوبلاگ تجربه کن!!!!!!

www.monoblog.ir


بارانا
ساعت22:48---22 تير 1394
سلام عبدالوارث ملازهی جان، خوبی؟ وبلاگت دیدم خیلی خوشم اومد ازش ببین من تو وبلاگم دارم لیست پرطرفدارتین وبلاگ ها را جمع آوری می کنم خوشحال می شم وبلاگ تو هم تو این لیست طلایی باشه پس همین حالا به وبلاگ من سر بزن

مهرسا
ساعت22:48---22 تير 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان مطالب وبلاگت خیلی قشنگگگگگگگگ بود به وبلاگ من هم سر بزن خوشحال می شم با هم دوست بشیم و همکاری داشته باشیم به امید دیدار


Reza
ساعت14:28---10 تير 1394
فرصتی استثنایی

با عضویت در سایت گرین هورس، مادام العمر و ماهیانه حقوق دریافت کنید.

http://greenhorse-2.blogsky.com


لاله
ساعت21:10---15 خرداد 1394
سلام عزيز خوبي؟
وبلاگ تحسين بر انگيزي دارين . اميدوارم هميشه موفق باشي . لطفا به منم سر بزن . خوشحال میشم تبادل لینک کنیم و با هم دوست باشیم باشه قشنگم؟


بارانا
ساعت21:05---15 خرداد 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی


الهه
ساعت21:05---15 خرداد 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی


طناز
ساعت21:04---15 خرداد 1394
سلام دوستم
اخبار روز را در سایت من ببینید
اگر با تبادل لینک موافقید به من سر بزنید


ماهرخ
ساعت18:43---5 خرداد 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی


مونوبلاگ
ساعت18:42---5 خرداد 1394

میخوای افراد بیشتری مطالبت رو بخونند؟

پس وبلاگت رو توی سایت مونوبلاگ بساز
www.monoblog.ir

مونوبلاگ اولین سیستم وبلاگدهی فارسی تایید شده توسط موتور جستجوگر گوگله!!

همیشه مطالب صفحه اول گوگل قرار میگیره!!!


!!!!!!وبلاگسازی مدرن رو با مونوبلاگ تجربه کن!!!!!!

www.monoblog.ir


نازی جون
ساعت18:42---5 خرداد 1394
سلام عبدالوارث ملازهی عزيز خوبي؟
وبلاگ تحسين بر انگيزي دارين . اميدوارم هميشه موفق باشي . لطفا به منم سر بزن . خوشحال میشم تبادل لینک کنیم و با هم دوست باشیم باشه قشنگم؟


رها
ساعت18:42---5 خرداد 1394
سلام قالب وبلاگتو از کجا برداشتی خیلی زیباست
اگر مایلی بگو لینکت کنم
موفق باشی


مهرسا
ساعت18:42---5 خرداد 1394
سلام عبدالوارث ملازهی عزيز خوبي؟
وبلاگ تحسين بر انگيزي دارين . اميدوارم هميشه موفق باشي . لطفا به منم سر بزن . خوشحال میشم تبادل لینک کنیم و با هم دوست باشیم باشه قشنگم؟


افزایش بازدید رایگان
ساعت14:47---14 فروردين 1394
سلام عبدالوارث ملازهی مدیر خلاق این وبلاگ ، برای افزایش بازدید وبلاگت فکری کردی؟ اگه میخوای خیلی آسون و بی دغدغه آمارت بالا بره بیا خودت رو توی صفحه ما لینک کن ، قول بهت میدم ظرف بازدید دو برابر میشه ، یه بار امتحان کن

نفیسه
ساعت14:47---14 فروردين 1394
سلام و ادب و احترام
دوست گلم عبدالوارث ملازهی جان وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی
عیدت مبارک امیدوارم سال خوبی داشته باشی


مونوبلاگ
ساعت14:47---14 فروردين 1394
میخوای مطالبی که میزاری بازدید بیشتری داشته باشه و خیلی از مردم این مطالب رو ببینند؟ واسه این که زحماتت توی وبلاگ نویسی به هدر نره وبلاگت رو توی سیستم وبلاگدهی مونوبلاگ بساز.

قالب های جدید سال 94
آمار گیر دقیق با امکان نمایش افراد آنلاین
ثبت اتوماتیک در تمام موتورهای جستجو ( مانند گوگل و یاهو )
مدیریت آسان و سریع
نمایش وبلاگ شما در رتبه های اول صفحه گوگل
ثبت وبلاگ شما در لیست وبلاگ های فعال ایرانی
نمایش وبلاگ شما در دایرکتوری های قوی
حذف تمامی تبلیغات آزار دهنده

-- همین حالا وبلاگت رو روی سیستم مونوبلاگ بساز
-- فقط یه بار امتحان کن!!!!!
-- اولین سیستم وبلاگدهی بدون تبلیغ ایرانی

www.monoblog.ir


الهه
ساعت14:47---14 فروردين 1394
سلام عبدالوارث ملازهی جان ، سال نو مبارک
فقط چند روزه وبلاگم رو راه اندازی کردم ، موضوع وبلاگ من یکم اختصاصیه ، یعنی فقط با وبلاگ های پر محتوا مثل وبلاگ تو تبادل لینک می کنم . اینجوری هم بازدید تو زیاد میشه و هم بازدید من.

ممنون میشم یه سر بزنی و باهام تبادل لینک کنیگلشیفته
ساعت20:07---18 اسفند 1393
عبدالوارث ملازهی امروز نشستم تک تک مطالبت رو خودنم واقعا مجذوب مطالبت شدم ، اگه می خوای دوستانم هم هر روز به وبلاگت سر بزنند و مطالبت رو بخونند خودت رو توی لیست وبلاگ های من لینک کن.باران
ساعت20:06---18 اسفند 1393
سلام
این مطلب واقعیت داره
اسید پاشی یک دختر جوان توسط برادر و پدرش!
لینکت کردم دوست داشتی لینکم کن


ماهرخ
ساعت20:06---18 اسفند 1393
سلام عبدالوارث ملازهی عزيز خوبي؟
مطالب وبلاگتو ديدم بسيار زيبا بود معلومه که وقت گذاشتي .من يه پيشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه اونم اینکه به وب سایت منم سر بزنی و باهم تبادل لینک داشته باشیم از اين به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم ميشيم بعد از اينکه لينک کردي خبرم کن تا با افتخار لينکت کنم


النا
ساعت20:06---18 اسفند 1393
سلام عبدالوارث ملازهی عزيز خوبي؟
مطالب وبلاگتو ديدم بسيار زيبا بود معلومه که وقت گذاشتي .من يه پيشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه اونم اینکه به وب سایت منم سر بزنی و باهم تبادل لینک داشته باشیم از اين به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم ميشيم بعد از اينکه لينک کردي خبرم کن تا با افتخار لينکت کنم


گلشیفته
ساعت20:27---7 اسفند 1393
عبدالوارث ملازهی امروز نشستم تک تک مطالبت رو خودنم واقعا مجذوب مطالبت شدم ، اگه می خوای دوستانم هم هر روز به وبلاگت سر بزنند و مطالبت رو بخونند خودت رو توی لیست وبلاگ های من لینک کن.یاس
ساعت20:27---7 اسفند 1393
مطالبت خیلی خوب بود عبدالوارث ملازهی به وب سایت من هم سر بزن و لینکتم برام ثبت کن . خوشحال میشم
منتظرم .....


یاس
ساعت20:26---7 اسفند 1393
عبدالوارث ملازهی سلاممم
دوست داشتی سری به وب سایت من بزن
امکان ثبت لینکت توی وب سایت من هم هست و تبادل لینک کنیم .خوشحال می شم منتظرت هستم


sahar banoo
ساعت19:36---15 بهمن 1393
عبدالوارث ملازهی امروز نشستم تک تک مطالبت رو خودنم واقعا مجذوب مطالبت شدم ، اگه می خوای دوستانم هم هر روز به وبلاگت سر بزنند و مطالبت رو بخونند خودت رو توی لیست وبلاگ های من لینک کن.سمانه
ساعت19:34---15 بهمن 1393
عبدالوارث ملازهی سلاممم
دوست داشتی سری به وب سایت من بزن
امکان ثبت لینکت توی وب سایت من هم هست و تبادل لینک کنیم .خوشحال می شم منتظرت هستم


رها
ساعت19:33---15 بهمن 1393
سلام
آهنگ های زیبای مرتضی پاشایی را از اینجا دانلود کن
منتظرم به من سر بزن


اسماعیل زهی
ساعت20:29---17 دی 1393
بسم الله الرحمن ارحیم
به فضل الله متعال
گروه اهل سنت ایران به مناسبت میلاد رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اقدام به مصاحبه با مولانا عبد الحمید و تعدادی از علمای اهل سنت نموده است.
این مصاحبه ها از روز چهارشنبه 17 دی ماه در فیسبوک گروه اهل سنت منتشر خواهد شد.
گروه اهل سنت ایران
https://www.facebook.com/groups/ahlesonnat
پوستر مصاحبه با علمای اهل سنت
http://8pic.ir/images/rxu8ngvffml1gm2723s8.jpg

علی
ساعت18:42---6 شهريور 1393

امام علی (ع) هم
کارهای با عظمتی در کنار پیامبر انجام دادن
یا علی
پاسخ:بدون شک اونم در تو صفحه دیگه هست که قسمتی ازکارهای بزرگ حضرت علی (ع) توش ذکرشده


سایت آبی پوشان
ساعت17:53---18 فروردين 1393
با سلام
سایت آبی پوشان سایت هواداران استقلال با آخرین اخبار و مقالات اختصاصی در خدمت شما عزیزان میباشد. با عضویت در تالارهای گفتگوی آبی پوشان ضمن استفاده از چت روم و مطالب متنوع در کنار هم لحظات شادی را خواهیم داشت.


sahar
ساعت2:38---14 فروردين 1393
انجمنهای تفریحی بیاتوصفا

جدیدترین اخبار روز دنیا
جدیدترین نرم افزارها وبازیها با لینک مستقیم
آپلودسنتر رایگان تصویر
و هزاران مطلب دیگر

آدرس انجمن : http://www.bia2safa.net

ایمیل : bia2safa@gmail.com

همراه جهت پیامک: 09389093384


محمدرضا
ساعت6:26---8 فروردين 1393
سلام.وبلاگ خيلي خوب و به روزي داريد.تبريك ميگم.
من شما را لينك ميكنم.اگه ميشه شما هم من رو لينك كنيد و بهم سر بزنيد و نظر بديد.
من هم دوباره سر ميزنم بهتون.
منتظرم...
http://ebrahimi20.mihanblog.com/


PATOGH69.IR
ساعت4:43---27 اسفند 1392
سلام دوست خوبم. خوبی؟
میشه یه خواهش کوچولو ازت بکنم؟! اگه برات ممکنه اینجا عضو شو
http://www.patogh69.ir/page/group
اگه عضو بشی هر روز عکسهای جدید و مطالب و خبرهای روز به ایمیلت ارسال میشه.
خیلی خیلی ممنونم ^_^
به سایت منم یه سر بزن ^_^
بازم میام پیشت. فعلا بای بای ^_^


آوا
ساعت3:29---24 اسفند 1392
سلام دوست عزیزم برای دانلود جدید ترین آهنگ های ایرانی و خارجی همچنین دانلود رایگان فیلم و سریال با بالاترین سرعت دانلود وارد سایت آوا پرشیا بشید . یه موقع نری برای دانلود فیلم و سریال اکانت بخری اینجا همه چیز رایگانه . فقط یادت نره برای اطلاع از آخرین پست های سایت و حمایت از ما , صفحه فیس بوک مون رو لایک کنی .

اکبریان
ساعت7:45---23 اسفند 1392
سلام .خوبی؟ وبلاگتم مثل خودت خوبه. برا وبلاگت بنر نیاز نداری؟ یه سر بهم بزن طراحهای زیبای بنر رو ببین از قسمت نظرات یا ایمیل بهم اطلاع بده. با بنر میتونی با وبلاگای دیگه تبادل بنر کنی و وبلاگتم پر بازدید میشه

mms
ساعت23:19---19 اسفند 1392
ســـــــلام ، منتظر حضورتون هستم

sahmi.ir
اگر مايل به تبادل لينک بوديد اسم من رو با (توپ و باحال) لينک کنيد وبعد خبر بديد تا شما رو لينک کنم


جواد بیات
ساعت3:30---17 اسفند 1392
سلام.ما میتونیم وبلاگ شما رو بترکونیم. به ما یه سر بزنید متوجه میشید چطوری !!
دوست داری وبلاگت چند هزار نفر مخاطب داشته باشه؟ مخاطبین واقعی که نظر بدن و تبادل لینک کنن باهات. چند هزار تا؟


milad
ساعت0:58---14 اسفند 1392
زربید شاپ با جایزه 5 میلیونی ماهانه
اسامی برندگان هفتگی و ماهیانه در پایین سایت:
http://zarbid.tk


فاطمه الزهرا
ساعت9:51---13 اسفند 1392
سلام عه من یه فکر دیگه میکردما این چیزهایی که نوشتین باچیزهایی که من شنیدم خیلی فرق داشت ممنون بابت مطلبت خیلی قشنگ بودچند تا سوال داشتم حضورتون ممنون میشم جواب بدین اومدین وبتون وبلاگم پیام بزارین بیام

مرتضی
ساعت3:32---9 اسفند 1392
سلام
مسلمان!لطفا خودت یک بار دیگر متنی که نوشتی بخوان و به عنوان یک انسان عاقل فکر کن نه به عنوان یه مسلمان که تعصب سنی بودن یا شیعه بودن باعث شود دید سطحی داشته باشی به عنوان یه انسان عاقل از دید محقق بنگر به تاریخ هم توجه نکن گزشته گان چه نوشتن خودت از عقلت استفاده کن ببین این چیز هایی که گفتی خودش مبین پیامبر بودن داره مثلا میگی<<ابوبکر صدیق (رض)از پیامبر (ص)خواست اسلام را اشکار سازد،ان حضرت به وی گفت:ای ابوبکر عده ما بسیار کم است ،اما حضرت ابوبکر (رض)اصرار ورزید و پیامبر (ص)پذیرفت.>>یعنی پیامبر نمیدانست اسلام را باید آشکار سازد؟؟یا نمیخواست آشکار سازد؟؟یا میترسید آشکار سازد؟؟که ابوبکر به پیامبر دیکته میکرد که اسلام را کی آشکار کند یا کی آشکار نکند؟؟اگر این گونه بود که نیازی به پیامبر نبود ابوبکر خودش پیامبری میکرد دیگر!دوست عزیز پیامبر آمده بود که اسلام را آشکار کند یعنی هدف اصلیش همین بود نیازی نبود که ابوبکر اصرار کند بعد پیامبر به اصرار عبوبکر قبول کند تا اسلام اشکار کند!در ضمن پیامبر فرستاده خدا بود و جز خدا از احدی نمیترسید،درست است ابوبکر از یاران پیامبر بود ولی نه در این حد که جای پیامبر ایفای نقش کند و پیامبر از ایشان راه را بجوید! دوست عزیز اگر بحث رشادت و فدا کار و ...باشد علی از همه جلو دار تر است،شعر عطار در مضمون علی هست که اولین مسلمان و...است بحث پیشوا بودن بعد پیامبر هم همه میدانیم حتی در تاریخ طبری هم آمده بحث غدیر خوم هست که پیامبر علی را جانشین خود قرار داد عطار منظورش این است نه اینکه کسی را که وصیت پیامبر را پایمال کند و حکومت بعد پیامبر را به چنگ باورد،
مسلمان من به شیعه مادر زادی بودن اکتفا نکردم من تحقیق کردم تا شیعه را قبول کردم شما هم نیاز نیست حرف مرا قبول کنید تحقیق کنید و تنها از نگاه یه کسی که به دنبال حقانیت است بگردید تا به حقیقت دینتان پی ببرید. به امید اینکه همه با عقل و منطق به اسلام ایمان بیاورند یا حق....


هستی
ساعت16:05---5 اسفند 1392
خیلی وبلاگ قشنگی دارید
پاسخ:ممنون دوست عزیز


مركز توزيع بازديدكننده
ساعت22:56---2 اسفند 1392
خيلي وبلاگ قشنگي داريد و مطالب جالبي را در وبلاگ خود قرارداده ايد ولي تابه حال به اين فكر كردين كه چجوري بدون هيچ هزينه اي آمار وبلاگ خود را بالا ببريد
بله درست فهميدين
شما با استفاده از سايت :
http://4Bazdid.ir
آمارد بازديد خود را چندين برابر ميكنيد.
مزاياي اين كار :
نمايش وبلاگ خود به بيش از هزاران كاربر
باز شدن وبلاگ شما به صورت اتوماتيك
كاملا رايگان و بدون هيچ هزينه اي
بالا بردن رتبه الكساي جهان و ايران شما
رشد سريع وبلاگ شما در موتورهاي جستوجو
و.....
همين امروز شروع كنيد

راستي يادم رفت بگم به ازاي معرفي هر زيرمجموعه 100 آي پي از ما هديه ميگيريد
و منتظر جوايز نقدي كه درآينده قرار ميدهيم باشين


www.wapha.ir
ساعت17:29---20 بهمن 1392
با آموزشی که امروز براتون میذارم میتونید توی یک روز بیش تر از 1000 مطلب در وبلاگ با ايجاد يك وبلاگ در سرويس خليج فارس اسال کنید كه باعث افزایش 100% بازدید شما خواهد شد
توسط سرویس وبلاگ دهی خليج فارس ميتونيد تو يك روز هزاران مطلب بدون اينكه خودتون زحمتي براي نوشتن مطالب بكشيد ارسال كنيد...اول به نشاني www.wapha.ir برويد سپس يك وبلاگ بسازيد و وارد پنل كاربري خود شويد روي لينك انتقال مطالب كليك كنيد و آدرس وبلاگي كه ميخواهيد مطالبش انتقال داده شود را وارد كنيد به اين ترتيب شما بدون هيچ زحمتي تمام مطالب اون وبلاگ رو به وبلاگ خودتون انتقال داده ايد مي توانيد با سرعت آدرس وبلاگ هايي را كه ميخواهيد مطالبشان به وبلاگ شما انتقال داده شود را پي در پي ارسال كنيد و چندين مطلب داشته باشيد كه موتور هاي جستجو براي شما روزانه هزاران هزاران بازديد كننده بفرستندwww.wapha.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ کامنت گذاری آنلاین در وبلاگ ها با بلاگــ لیچ


ارزان موبایل
ساعت5:14---14 دی 1392
سلام و احترام

از این که وقت می گذارید و محصول زیر رو مشاهده می کنید، سپاسگزارم:

فروش گوشی موبایل Samsung Galaxy Note3 فقط 390 هزار تومان!!

توضیحات: دارای سیستم عامل اندروید- ورژن ۴٫۲

دوربین ۵ مگاپیکسل

تاچ بی نظیر

تک سیم کارت

سایز صفحه نمایش ۵٫۷ اینچ

رنگها: مشکی و سفید

انجام راحت بازی های اچ دی

بولوتوث ۴

پردازنده گرافیک power sgx 544

لوازم همراه گوشی : شارژر – هندزفری - کابل اتصال به کامپیوتر-کیف فابریک گوشی

اطلاعات بیشتر در:
http://www.arzanmobile.ir/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7 %D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9% 86%D9%88%D8%AA-3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. html


آرزو نادری
ساعت14:49---8 اسفند 1390
عالی بود ممنون.لطفا مطالب بیشتری بزارید.@}; -

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: حضرت ابوبکر(رض) ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 17 اسفند 1393برچسب:زندگی نامه حضرت ابوبکر(رض), | 21:0 | نویسنده : عبدالوارث ملازهی |

لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ